top of page
Preloved designermode, interieur en kunst België | Winnie Moresi

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID

Winniemoresi.be respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Winniemoresi.be niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Winniemoresi.be kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Winniemoresi.be worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezant mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Winniemoresi.be. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Winniemoresi.be is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Winniemoresi.be, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Winniemoresi.be is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Winniemoresi.be verzamelt via Google Analytics niet-persoonlijke informatie over haar online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Winniemoresi.be geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

COOKIEBELEID

Laatste update: 30/05/2020

 

De website die u bezoekt, is van Something Else by Winnie Moresi met met vestiging in Tongeren, België.

 

1. Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein informatiebestandje dat automatisch op de computer van een gebruiker wordt geplaatst wanneer hij of zij deze website bezoekt. Deze cookie kan de gebruiker niet identificeren, maar dient om informatie over het browsegedrag van de gebruiker te registreren op de website. Door een cookie te gebruiken, wordt de toegang tot de website eenvoudiger gemaakt en het browsen geoptimaliseerd. Het kan ook worden gebruikt om de presentatie van de website te personaliseren voor elke bezoeker.

 

2. Wat zijn de belangrijkste cookies die op de website worden gebruikt?

 

Op de website worden cookies gebruikt. Verscheidene ervan dienen om te garanderen dat het browsen functioneel en gebruiksvriendelijk voor de gebruiker is. Dit geldt voor de cookie dat het mogelijk maakt om te onthouden welke taal de gebruiker gekozen heeft tijdens zijn laatste bezoek of de taal waarin het CMS wordt geleverd. Hetzelfde geldt voor cookies die alleen tijdens de sessie geldig zijn en die bijvoorbeeld als doel hebben om ervoor te zorgen dat de gebruiker wordt geauthentiseerd of om de laatste pagina te registreren waarop de gebruiker zich bevond.

 

Ten slotte gebruikt Winniemoresi.be ook statistische cookies van het type ‘Google Analytics’ die onder andere geheel anoniem tot doel hebben om de herkomst van de gebruiker te registreren, informatie te verschaffen over zijn eerste bezoek en de duur van zijn of haar bezoek of om de capaciteit inzake doelgroepbepaling van het cookie te verbeteren.

 

3. Cookies aanvaarden en beheertools waarover u beschikt

 

Door op ‘Begrepen’ te klikken wanneer u de eerste keer de website bezoekt en/of de website blijft gebruiken, aanvaardt u dat op uw computer één of meerdere cookies worden geïnstalleerd. Deze maken het mogelijk om de doeleinden van punt 2 na te streven en aanvaardt u dat de dienstverlener zich vervolgens toegang verschaft tot de op deze manier opgeslagen gegevens. Deze opslag vormt een verwerking van gegevens, met het oog op de uitvoering van de hogergenoemde doeleinden, die bovendien onderworpen is aan de bepalingen van de Privacy Policy.

 

U kan zelf de cookies beheren en u verzetten tegen het gebruik ervan door uw browser op de geschikte manier te configureren. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies van de harde schijf van de computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te geven als een cookie zichzelf wil installeren. Voor meer informatie over deze functies raadpleegt u de instructies van de browser of de helpfunctie. Let op: het is mogelijk dat bepaalde functies en programma’s van de website niet langer beschikbaar zijn als cookies worden gewist of geblokkeerd.

 

4. Wijziging aan he onderhavige cookiebeleid

 

Het onderhavige cookiebeleid kan op elk ogenblik worden aangepast. Indien het cookiebeleid wordt aangepast, wordt de ‘laatst aangepaste’ datum bovenaan deze overeenkomst geupdated.

bottom of page