top of page

PRIVACYBELEID

Winniemoresi.be respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Winniemoresi.be niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Winniemoresi.be kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Winniemoresi.be worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezant mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Winniemoresi.be. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Winniemoresi.be is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Winniemoresi.be, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Winniemoresi.be is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer zij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

Winniemoresi.be verzamelt via Google Analytics niet-persoonlijke informatie over haar online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Winniemoresi.be geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

bottom of page